วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สอนวิธีการทำข้าวโพดอบเนย
สอนวิธีการทำข้าวโพดอบเนยเพื่อนำไปประกอบอาชีพหารายได้เสริม
  • เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ
  • การผสมสูตรต่าง ๆ
  • ขั้นตอนการคั่วและการอบเนย
  • การบรรจุถุง
  • สาธิตให้ดูและให้ท่านลงมือทำด้วยตัวเอง
  • ค่าลงทะเบียนพร้อมวัสดุฝึกท่านละ 1200 บาท (มีผู้ติดตามได้ 1 คน)
  • กลุ่มแม่บ้านที่มาเป็นกลุ่มลดราคาพิเศษ
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด 087 946 7249(คุณวาสนา หรือ ต้อย)
  • ที่อยู่ 99/1177 หมู่ที่ 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
แบบหวานแบบเค็ม